Bộ thiết bị giám sát phòng Server – aSRS – A.L.G

  • Kiểm tra giám sát nhiệt độ, độ ẩm, chỉ số TVOC (tùy chọn) trong không gian phòng;
  • Báo mất điện;
  • Giám sát thông tin từ thiết bị qua Internet;
  • Gửi báo cáo hằng ngày;
  • Lưu lại trên cloud lịch sử các thông số từ aSRS gửi về;
Danh mục: Từ khóa: , ,