Bộ thiết bị cảnh báo tự động – aGA21 – A.L.G. GSM ALARM

Chức năng chính:

  • Kiểm tra giám sát các tín hiệu thường hở từ cảm biến/hệ thống khác;
  • Gửi báo cáo hằng ngày

Các chức năng khác:

  • Báo mất điện (tùy chọn);
  • Cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm bất thường (tùy chọn);
  • Cảnh báo bằng âm thanh, đèn kết hợp;
  • Hình thức cảnh báo gửi bằng tin nhắn SMS/CALL;
  • Cài đặt thông tin cảnh báo cho từng kênh;
  • Gửi thông báo khi tín hiệu trở về trạng thái bình thường.
Danh mục: Từ khóa: ,