Một thương hiệu của Công ty Anh Lê Gia Jsc

01

Cung cấp và sản xuất các dòng sản phẩm thông minh IoT của thương hiệu ALG Smart

02

Nghiêm cứu và sản xuất các thiết bị theo yêu cầu của khách hàng trong đa lĩnh vực: sản xuất, bán hàng, an ninh, tự động hóa, theo dõi, cảnh báo, thông báo các hệ số môi trường, …

03

Cung cấp các phần mềm quản lí Iot theo yêu cầu của từng khách hàng, phù hợp với mọi ngành nghề và mọi nhu cầu sử dụng,